Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Proiecte depuse pentru finanțare

ROIECTE DEPUSE IN VEDEREA OBŢINERII FINANŢĂRII LA 01.08.2020

,, AMENAJARE TORENT PÂRÂUL BUŞMEI ‘’
Stadiul proiectului – A fost depusa Solicitarea de finantare nr. 4847 din 16.07.2018. Proiectul este inclus in Lista Sinteza din cadrul subprogramului Lucrari in prima urgenta . Amplasamentul obiectivului din descriere a fost predat catre Ministerului Lucrarilor Publice , Dezvoltarii si Administratiei prin HCL nr. 3 din 31.01.2020.

Sursa de finantare – Compania Nationala de Investitii Programul National de Constructii de Interes Public sau Social,subprogramul ,, Lucrari in prima urgenta’’

Descrierea proiectului

Amenajarea complexa a albiei cu canale permeate, canale in trepte, traverse, praguri si baraje, pornind din albia Bistritei cu traversarea digului raului Bistrita pe traseul aflat ȋn prelungirea in linie dreapta a albiei pr. Busmei( vechiul traseu al pr. Busmei inainte de regularizarea Bistritei) Lungimea amenajata L= 1120 m. Avantajele acestui traseu sunt:-traseul este mai scurt si apropiat de cel natural;-panta de scurgere este mai mare ceea ce permite sectiuni de scurgere mai mici .Este necesara traversarea digului Bistritei si construirea unor diguri de pamant paralele cu canalul de scurgere pentru prevenirea efectului de remuu al apelor Bistritei in cazul unor viituri de amploare. -Traseul lucrarilor de corectare a torentilor se intersecteaza cu doua drumuri: DC 191 si Strada Vanatorilor. Pentru realizarea lucrarilor de constructii este necesara consolidarea drumului de acces, respectiv str. Vanatorului. –

Indicatori tehnico-economici:

– Valoarea totală a investiţiei – 3.715.289 lei

– Lungimea totala a albiei amenajate -1120m

– Lungime canale din beton -379 m ;

– Traverse ( praguri de fund) -7 buc cu un volum de 148 mc.beton;

– Baraje si praguri – 7 buc cu un volum de 1 465 mc beton;

– Numar podete dalate -2 buc cu deschiderea de 5 m;

– Durata estimată de execuţie a lucrărilor de construcţii- 16 luni

2.,, REABILITARE SALA DE SPORT , SAT FARCASA , COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT ’’
Stadiul proiectului – Există depuse doua solicitari de finantare: Solicitarea de finantare nr.3102 din 24.06.2014 şi nr. 7527 din13.12.2018 .Obiectivul de investitii a fost cuprins in Lista sinteza a subprogramului ,,Sali de sport” aprobata prin Ordin MLPDA nr. 2202/06.11.2014 . Amplasamentul a fost predat catre Compania Nationala de Investitii prin hotărâre de consiliu local.

Sursa de finantare – Compania Nationala de Investitii Programul National de Constructii de Interes Public sau Social Subprogramul ,, Sali de Sport’’.

Descrierea proiectului

Din punct de vedere structural se propun interventii asupra elementelor de structura existente si realizarea unor noi elemente structurale pentru ambele corpuri ce alcatuiesc cladirea, astfel incat sa fie satisfacut gradul de rezistenta seismică prevazut de normative. Se intervine in primul rand prin indepartarea elementelor deteriorate si neconforme ale constructiei existente. Cladirea existenta va fi reabilitata din punct de vedere functional , modernizata din punct de vedere al instalatiilor si echipamentelor, peretii vor fi cămăsuiti in vederea cresterii rezistentei acestora , elementele structurii sarpantei si invelitori care sunt degradate vor fi inlocuite mentinand geometria si volumetria actuala a cladirii. , fiind necesară ȋnlocuirea tâmplăriei , anveloparea termică a pereţilor, tavanelor şi ȋnvelitorii, instalaţiile electrice, căile de acces şi circulaţie neconforme cu cerinţele actuale vor fi refăcute, , vor fi refăcute finisajele interioare, realizate din material degradate, , se vor realiza racordurile la apă şi canalizare, instalaţii termice şi centrala veche, incorect dimensionate vor fi ȋnlocuite, se va realiza dotarea cu echipamente şi materiale conform normelor actuale pentru a permite buna desfăşurare a activităţilor sportive.

Se propun urmatoarele spatii repartizate astfel:Parter-holuri, depozit material sportiv, cabinet profesori si grup sanitar profesori , grup sanitar si vestiar pentru persoanele cu dizabilitati , centrala termica , sala de sport , intretinere Etaj –hol scara , grup sanitar baieti, vestiar baieti, vestiar fete, grup sanitar fete.

Indicatori tehnico-economici : – Valoarea totală a investiţiei – 4.341 630 lei.

– Regimul de ȋnălţime : parter + 1 etaj ;

– Suprafaţa desfăşurată construită (SDC) – 455,10 mp;

– Suprafaţa utilă desfăşurată (SDU) – 343,95 mp;

– Durata de execuţie a obiectivului este estimată la 15 luni

3.,,REABILITAREA TORENTILOR PENTRU PREVENIREA INUNDATIILOR IN SATUL FARCASA, COMUNA FARCASA , JUDETUL NEAMT ’’
Stadiul proiectului – A fost depusă Solicitarea de finantare nr. 2364 din 18.04.2019. Proiectul este inclus in Lista sinteza a Companiei Nationale de Investitii.

Sursa de finantare – Compania Nationala de Investitii Programul National de Constructii de Interes Public sau Social- subprogramul ,,Lucrari in primă urgentă’’

Descrierea proiectului – Sunt propusi pentru reabilitare trei torenti: Pr. Soci, Pr Slatinei şi parţial Pr.Crucii. Se vor executa lucrari de reabilitare a pragurilor de fund existente si completarea lor cu alte praguri de fund dupa caz. Albiile paraurilor vor fi reamenajate prin pereuri de beton C30 /37 cu bolovani de râu si beton C30/37 cu o grosime de 15 cm . Pentru modernizarea drumurilor , prin expertiza tehnica se propun doua scenarii de baza pentru eliminarea degradarilor si aducerea drumurilor la starea normala de functionare:-BAPC 16 , in grosime de 4 cm ,-BADPC 22,4, in grosime de 6 cm ,Piatra sparta in grosime de 20 cm,-Balast, in grosime de 25cm,Strat de forma din balast , in grosime de 10 cm

Indicatori tehnico-economici:

– Valoarea totală a investiţiei – 5.232.376 lei

– Lungimea totala a albiei amenajate -1120 m

– Lungime canale din beton -379 m ;

– Traverse ( praguri de fund) – Pr. Soci – 6 buc + 2 reabilitate;

Pr Crucii-1 buc ; Pr Slatinei – 5 buc;

– Prag de fund de mari dimensiuni – 1 buc (Pr. Soci);

– Sprijiniri de maluri -100 m (Pr. Soci)

– Şanţuri din beton – 552 m;

– Străzi modernizate cu strat de 20 cm piatră spartă, 10 cm asfalt – 3 buc– lungime-722 m;

– Durata estimată de execuţie a lucrărilor de construcţii – 10 luni.

4. ,,INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI , COMUNA FARCASA , JUDETUL NEAMT’’
Stadiul proiectului – Au fost depuse doua solicitari de finantare:
– Solicitarea de finantare nr. 126508 / 19.10.2021 la MDLPA prin PNI ,,Anghel Saligny’’
– Solicitarea de finantare nr 3974 din 13.07.2020 la Compania Naţională de Investiţii.
Sursa de finantare
– Compania Nationala de Investitii, Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, subprogramul Fose septice, microstatii de epurare si sisteme de alimentare cu apa;
– MDLPA- PNI ,,Anghel Saligny’’
Descrierea proiectului
Obiect nr.1 -INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT – Schema si parametrii hidraulici aferenti solutiei proiectate :GOSPODARIA DE APE 1 BUSMEI -formată din : puturi forate cu diametrul de 160 mm- 2 buc.statie de tratare –Q = 18 mc/h -1buc, rezervor de inmagazinare a apei cu V =250 mc ;
Obiect nr.2 – EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT .Extinderea sistemului de canalizare ape uzate propusa se realizează în comuna Farcasa, satele Frumosu, Popesti, Farcasa si Busmei este compus din colectoare principale pozate pe principalele străzi, în zonele centrale și zonele adiacente acestora, unde se găsește în prezent cea mai mare densitate de case și instituții publice.
Indicatori tehnico-economici:
– Valoarea totală a investiţiei – 10.051.714 lei
– Lungimea reţelei de aducţiune a apei – 258 m
– Lungimea totala a reţelei de distribuţie a apei – 7386 m;
– Lungimea totala a reţelei de canalizare menajeră – 4685 m;
– Staţii de pompare ape uzate – 4 buc;
– Hidranţi de incendiu DN 80 – 24 buc;
– Subtraversări canalizare DN 17B – 3 buc;
– Supratraversări râul Bistriţa – 2 buc
– Durata estimată de execuţie a lucrărilor de construcţii – 24 luni.

 

• 5.MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI IN SATELE COMUNEI FARCASA , JUDETUL NEAMT’’
Stadiul proiectului – Au fost depuse doua solicitari de finantare:
– Solicitare de finantare nr. 4329 din 04.08.2020 depusa la Compania Nationala de Investitii;
– Solicitare de finantare nr. 126143 din 19.10.2021 depusa la MDLPA prin PNI ,,Anghel Saligny’’.
Sursa de finantare:
– Compania Nationala de Investitii -Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, subprogramul – Drumuri de interes local si drumuri de interes judetean ;
– MDLPA, PNI ,,Anghel Saligny’’
Descrierea proiectului
Prezenta solicitare de finantare include modernizarea unui numar de 29 drumuri si strazi din toate cele 5 sate ale comunei după cum urmează:
Nr. crt Denumire sat/ stradă /drum Lungime proiectată(m) Lăţime carosabil(m) Acostamente (m)
SAT FARCAŞA 2722
1. Pârâul Soci 313 3,0 m 0,375
2. Pârâul Crucii 345 3,0 m 0,375
3. Pârâul Slatinii 82 2,75 m 0,375
4. Fântânii 92 2,75 m 0,375
5. Petroniu Tănase 58 2,75 0,375
6 Podirei 42 2,75 0,375
7 Tarniţa 93 2,75 0,375
8. Preluca 143 2,75 0,375
9. Pârâului 680 3.00 0,375
10 Poieniţa 197 2,75 0,375
11 Florilor 263 2.75 0,375
12 Morii 297 3,00 0,375
13 Vadu Rău 117 2,75 0,375
SAT BUŞMEI 1840
14 Mihail Sadoveanu 1840 5,50/4,00 0,75/0,50
SAT FRUMOSU 253
15 Molidului 98 2,75 0,375
16 Podiş 155 2,75 0,375
SAT POPEŞTI 2086
17 Bisericii 260 2,75 0,375
18 Gavril Danielescu 687 3,00 0,375
19 Schitului 347 2,75 0,375
20 Topilelor 208 2,75 0,375
21 Bursuni 344 2,75 0,375
22 Plutaşului 240 2,75 0,375
SAT STEJARU 1929
23 Cotu Poienii 689 2,75 0,375
24 Salciei 160 2,75 0,375
25 Strâmturii 224 2,75 0,375
26 Gârliţei 146 2,75 0.375
27 Coasta Poienii 414 2,75 0,375
28 Croitorului 185 2,75 0,375
29 Capu Dealului 111 2,75 0,375
TOTAL DRUMURI COMUNĂ 8 830 – –
Indicatori tehnico-economici:
– Valoarea totală a investiţiei – 15.914.163 lei
– Lungimea totala a drumurilor modernizate -8,83 Km
– Viteza de circulaţie proiectată :20-40 Km /oră ;
– Sistem rutier- săpătură ȋn drumurile existente la 35 cm;
– fundaţie din balast de 25 cm după compactare;
– strat de macadam de 10 cm după compactare;
– strat de legătură mixtură asfaltică tip BADPC 22,4 gros. de 6 cm;
– strat de legătură mixtură asfaltică tip BAPC 16 gros. de 4 cm.
– Durata estimată de execuţie a lucrărilor de construcţii – 12 luni.

Ultima actualizare: 14:03 | 30.09.2022

Sari la conținut