Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț important

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ si ale Hotararii Consiliului Local Farcasa nr.35/2021,primaria comunei Farcasa organizeaza ,,licitatie pentru inchirierea imobilului in care a functionat Centrul de informare turistica a comunei Farcasa,judetul Neamt”

1.Autoritatea competenta – Comuna Farcasa,cu sediul in localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt,avand cod fiscal 2614171,tel/fax 0233 267001, e-mail office@primariafarcasa.ro/structura

2.Informatii generale privind obiectul inchirierii :

– Constructie -104 m.p. situat in satul Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt

3.Informatii privind documentatia de atribuire:

Persoanele interesate pot intra in posesia documentatiei de atribuire de la sediul primariei.Documentatia este disponibila incepand cu data de 15.02.2022

4.Informatii privind ofertele:

Data limita de depunere a ofertelor este 25.02.2022,ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele este Primaria comunei Farcasa ,strada Ioan Luca,nr.108,comuna Farcasa,judetul Neamt – secretariat.

Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta : 1 exemplar original.

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

Data 25.02.2022, ora 14:00

Locul: la sediul Primariei comunei Farcasa,localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt

PRIMAR,

Tifui Dumitru-Bogdan

Sari la conținut